Procedure

Na de aanmelding volgt een kennismakingsgesprek bij u thuis of indien gewenst bij een instelling. Bij dit gesprek is bij voorkeur ook uw hulpverlener of een familielid aanwezig. Tijdens dit gesprek bespreken we de mogelijkheden voor financiële zorgverlening. Ook bespreken we wat onderbewindstelling inhoudt en wat de werkwijze is. Daarna volgt het intakegesprek.

Het verzoek voor onderbewindstelling wordt aangevraagd bij de Rechtbank middels een verzoekschrift. Dit verzoekschrift wordt tijdens het intakegesprek ingevuld zodat de onderbewindstelling direct kan worden aangevraagd. Hierbij wordt tevens een Plan van Aanpak besproken en opgesteld en met het verzoek voor onderbewindstelling bij de Rechtbank ingediend.

Hoe eindigt onderbewindstelling?

Onderbewindstelling eindigt onder meer wanneer bewindvoering overgaat in curatele of als de cliënt overlijdt. De cliënt kan bij de kantonrechter ook een verzoek indienen tot opheffing van de onderbewindstelling of de bewindvoerder kan de kantonrechter verzoeken van haar taak te worden ontheven mochten daar geldige redenen voor zijn.

ANAND-beschermingsbewind gaat zich in het eerste kwartaal 2015 aanmelden bij de branchevereniging voor professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders, branchevereniging BPBI.
De branchevereniging staat onder meer garant voor een goede dienstverlening. Zij stelt eisen omtrent integriteit, kwaliteit en financiële degelijkheid van haar leden.

Aanmelden

Wilt u meer informatie? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met ANAND-beschermingsbewind.
Wilt u zich aanmelden, dan kunt u dit doen via het aanmeldformulier.

ANAND-beschermingsbewind © 2013 Webmaster: Deveign Header foto: Willem Croese